Zmeňte Váš dopad na životné prostredie
a zároveň znížte Vaše náklady.

Do políčok nižšie vyplňte, koľko platíte za papierové utierky a pozrite sa, koľko môžte ušetriť tým, že prejdete na sušiče rúk eXtremeAir®.

obvykle 17,00€ za balenie
obvykle 0,10€ za KWh

Vaše výsledky

eXtremeAir cPc

eXtremeAir cPc

Spotrebovaný počet papierových utierok: 0
Ročné náklady:
Ročná spotreba energie (MJ):
Počet zoťatých stromov: 0
Odpad v metroch kubických: 0

Vaše ročné úspory:
Percentuálne vyjadrenie úspor:

Papierové utierky

Papierové utierky

Spotrebovaný počet papierových utierok:
Ročné náklady:
Ročná spotreba energie (MJ):
Počet zoťatých stromov:
Odpad v metroch kubických:

Vypočítať návratnosť investície

Návratnosť investície

eXtremeAir cPc

eXtremeAir cPc

mesiacov

Cost Savings Examples

Cost Analysis for a University

Paper Towel Usage 3,850 Cases
Total Paper Cost $115,500
Hand Dryer Operating Costs $1,232

Annual Savings

$114,268

Payback Time 4 Months

Cost Analysis for an Office

Paper Towel Usage 2,490 Cases
Total Paper Cost $186,750
Hand Dryer Operating Costs $1,660

Annual Savings

$185,090

Payback Time 5 Months

Cost Analysis for a Public School

Paper Towel Usage 1,540 Cases
Total Paper Cost $115,500
Hand Dryer Operating Costs $1,232

Annual Savings

$114,268

Payback Time 5 Months

Cost Analysis for a Sports Arena

Paper Towel Usage 800 Cases
Total Paper Cost $60,000
Hand Dryer Operating Costs $533

Annual Savings

$59,467

Payback Time 5 Months