Časté otázky

Prečo je technológia Cold Plasma Clean® revolučným posunom pre sušiče rúk?

eXtremeAir® CPC zabíja mikróby ako: E.coli, Salmonela, Chrípkový vírus A, Stafylokok, C.diff a MRSA. Žiadny iný sušič rúk túto patentovanú technológiu nemá.

Je vzduch so studenou plazmou produkovaný sušičom studený?

Nie! Pocítite príjemný a teplý vzduch.

Je možné porovnať patentovanú technológiu Cold Plasma Clean spoločnosti American Dryer s iným "čistými" technológiami iných sušičov rúk?

Najlepšie, čo konkurencia v súčasnosti ponúka, je čistenie vzduchu, ktorý prichádza do ich sušičov použitím HEPA filtrov. HEPA filtre nezabíjajú mikróby, iba ich zachytávajú. Hneď, ako vzduch vychádza z konkurenčných sušičov, hneď sa zmiešava s nečistým okolitým vzduchom, ktorý sa potom používa na vysušenie Vašich rúk. Toto riešenie je ďaleko od ideálneho.

S HEPA filtrami prichádza potreba pravidelnej údržby sušiča, aby sa HEPA filtre neupchali a nespôsobili potenciálnu poruchu sušiča.

Ponúkajú / budú ponúkať iné spoločnosti sušiče s technológiou Cold Plasma Clean?

Nie! Patentovaná technológia spoločnosti American Dryer znamená, že naša spoločnosť je jediná, ktorá ponúka technológiu Cold Plasma Clean v sušičoch rúk.

Ako funguje sušič rúk eXtremeAir?

Tradičné sušiče rúk používajú pomalšie sa pohybujúci teplý vzduch s vysokým objemom pre vyparenie vlhkosti z vysúšaných rúk. Nízka rýchlosť vzduchu je pomalá, aby prenikla do povrchového napätia vody, výsledkom čoho je dlhý čas sušenia. Vysoko rýchlostný sušič rúk eXtremeAir používa prúd teplého vzduchu s vysokou rýchlosťou pre rýchle preniknutie do tohto povrchového napätia pre rýchle odstránenie vody a jej vyparenie. Výsledkom je čas sušenia medzi 10 a 15 sekundami.

Prečo je eXtremeAir energeticky účinný?

Suší ruky 3x rýchlejšie použitím tretiny elektrickej energie oproti tradičným sušičom rúk. Počas prevádzky používa eXtremeAir CPC iba 1500 wattov elektrickej energie oproti 2300 wattov typického sušiča rúk. Toto spôsobuje až o 80% zníženie spotreby energie.

Aký je rozdiel medzi výkonom a energiou?

Je to jednoduché:
Energia = výkon x čas
Výkon sa meria v Kilowattoch (KW)
Čas sa meria v hodinách (h)
A teda, energia sa meria v KW x h alebo KWh

Energiu kupujete od Vášho dodávateľa v KWh. A teda, aby sa znížila spotreba elektrickej energie (a nákladov), používajte zariadenia, ktoré majú menší výkon za menej času (h). Poznámka: jednotka energie je KiloJoule (KJ) a je bežne používaná v štúdiách.

Koľko stojí prevádzka sušiča rúk?

Môžte si prepočítať Vaše operačné náklady kliknutím tu. Pri cene 0,10 € za KWh elektrickej energie sú náklady na vysušenie 1000 párov rúk 0,54 €.

Ako sa sušič rúk inštaluje?

Sušiče rúk sa inštalujú Vašim miestnym elektrikárom. Elektrikár pripojí sušič k vyhradenej linke a upevní ho do steny. Jedná sa o jednoduchý proces.

Koľko sušičov potrebujem?

Pre toaletu s priemernou návštevnosťou odporúčame jeden sušič pre každé umývadlo. Pre toalety s vysokou návštevnosťou použite dva sušiče pre každé umývadlo.

Aký hlučný je sušič rúk?

Naše sušiče patria medzi najtichšie na trhu. Séria eXtremeAir má možnosť prispôsobiť zvuk a rýchlosť. Pre viac informácií si stiahnite tento dokument.

Ako sa dostal eXtremeAir do zoznamu GreenSpec®?

GreenSpec je nestranný zoznam najpriateľskejších produktov k životnému prostrediu publikovaný editormi Environmental Building News. BuildingGreen neúčtuje za zaradenie do zoznamu žiadne poplatky a ani neakceptuje reklamu. Cieľom GreenSpec je zaradiť do zoznamu iba 5-10% najlepších produktov, ktoré sú šetrné k životnému prostrediu. Sušič rúk eXtremeAir bol schválený na zaradenie do katalógu GreenSpec po posúdení dát životného cyklu produktov (Life Cycle Assessment), spolu s využívaním energie a surových materiálov. Sušiče rúk eXtremeAir boli GreenSpec schválené ako zariadenia, ktoré šetria energiu, reguluje zaťaženie a zmenšuje množstvo použitého materiálu. Pre viac informácií navštívte www.buildinggreen.com.

Čo sú kredity LEED® a ako pomôže eXtremeAir projektu so zelenou budovou?

LEED je Americký (USA) hodnotiaci systém zelených budov. Je to skratka pre Leadership in Energy and Environmental Design (Vedúce postavenie v energetickom dizajne a dizajne životného prostredia). American Dryer je členom Americkej (USA) rady Green Building Council. Spoločnosti môžu získať kredity LEED pre ich projekty zelených budov špecifikovaním materiálov zelených budov, ako je aj sušič rúk eXtremeAir. eXtremeAir napomáha zariadeniam kvalifikovať sa pre kredity LEED-NC, LEED-EB a LEED-CI v niekoľkých kategóriách:

EA Credit 1 Optimalizácia energetického výkonu (povinný)
MR Credit 6 Správa pevného odpadu – odpadový audit
IEQ Credit 3.1 Zelené čistenie – Vysokovýkonný čistiaci program
IO Credit 1 Inovácie v prevádzke
IO Credit 3 Dokumentovanie dopadov udržateľných stavebných nákladov

Pre viac informácií navštívte www.usgbc.org.